Grotli Høyfjellshotel

Skjåkvegen 5383
2695 Grotli
Norge
tlf : +47 61 21 74 74
fax : +47 61 21 74 75
e-post: post@grotli.no