Grotlivassrunda

Gå på fottur om sommeren og skitur om vinteren

Varighet: 1 time

Fotturen: Gå over Rv.15 om lag 130 meter aust for kryss med Gamle Strynefjellsvegen. På nedsida av vegen finn du ein stor stein med varde og skilt med Grotlivassrunda. Stigen går i myr og fjellbjørketerreng nedover til ein båtplass ved Grotlivatnet. Du bør bruke sko som tåler vatn i det myrlendte terrenget. Mot sør vil du heile runda sjå mot Skridulaupen. Stigen går opp att og innpå ein lokalveg i Grotli hyttefelt. Lokalvegen kjem ut på Gamle Strynefjellsvegen 500 meter sør for krysset med Rv.15.

Foto: M. Dagsgard

Lignende aktiviteter