Tur: Grotli-Danskehytta

Fin både som fottur om sommeren og på ski om vinteren

Lengde: 11,9 km. Varighet 4 timer

Sommer:

Denne ruta binder Tafjordfjella sammen med Breheimen og resten av fjellet sørover. Fra Grotli Høyfjellshotell går du først langs veiene i hyttefeltet, før stien tar lia paralellt med skibakken. Etter hvert flater det ut forbi Kjerringtjønne og flere små vann før man møter på stien fra Hamseviki i ca. 1230 m høyde. Videre i samme retning opp mot Fremste Vikvatnet. Her vil man for første gang se "hylla" i terrenget hvor hytta ligger, men hvis snøen er borte er den vanskelig å få øye på. Langs vannet ligger det ofte ligger snøfonner igjen. Siste bakken er bratt opp mot vest til hytta der vannet skifter navn til Heimste Vikvatnet.

Vinter:

Vanligvis kvistet fra midten av mars til over påske. Grotli- Danskehytta er en av skiturene som får tidligst snø. Ofte kan du gå på ski her fra slutten av november, men da er ikke løypa kvistet. Det er kvistet fra toppen av skitrekket, og derfra vil ruta forbi Kjerringtjønne variere litt fra år til år på grunn av snøforholdene. Langs Fremste Vikvatnet er det ikke så flatt som det ser ut på kartet, og det vil ofte ligge mye snø her. Løypa varierer også litt fra år til år pga. snøforholdene.

Lignende aktiviteter