Vassveier i Skjåk

Skjåk har over 300 km med kunstige vassveier

Skjåk er en av de tørreste stedene i Norge, det kan komme så lite som 300 mm i året. Derfor er kunstige vanningssytem helt nødvendig for å kunne drive jordbruk i bygda. I Skjåk er det registrert ca 300 km med kunstige vann vannveier for å forsyne gårdene med vann. Kulturstig Flåtåtjønn er en kulturstig på 4,8 km du kan gå der det er satt opp skilt som forteller mere om vannanleggene og vannveiene.

Foto: M. Dagsgard

Lignende aktiviteter