Smittevernregler COVID-19

Vi på Grotli har utarbeidet våre retningslinjer med bakgrunn i Bransjeveiledningen (per 08.05.20) utarbeidet av NHO Reiseliv.

Hovedpunkter

Våre retningslinjer tar utgangspunkt i de tre bærende pilarene for smittevern som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har basert sine veiledere på:

 1. God hygiene
 2. Redusert kontakthyppighet mellom personer
 3. Syke personer skal være i isolasjon/karantere
Smittevernregler

Vi ber om at alle våre gjester, både besøkende i hotellet og i kafeen, gjør sitt aller beste for å etterleve myndighetenes anbefalinger. Hver enkelt ta hensyn til egen og andres helse. Slik unngår vi at evt. smitte spres og bidrar til at Norge og verden kan nærme seg normale tilstander igjen!

 1. Hold avstand. Er du sammen med familie/folk du bor sammen med, opptrer du som vanlig, men vi ber om at du i størst mulig grad tilstreber minst 1 meters avstand til alle andre.
 2. Ikke ta på møbler, gjenstander og ting som du ikke trenger å ta på.
 3. Respekter ansatte og våre regler om å unngå trengsel ved inngang, bardisk, toaletter osv. - 1 meters avstand.
 4. Vask hender ofte og grundig. Bruk håndsprit før du går inn i et nytt rom, og når du går ut av rommet.
 5. Kjenner du deg syk - reis hjem!
Våre tiltak

Vi har lagt til rette for at det skal bli enklest mulig å følge reglene over ved at:

 • Det står plassert ut håndsprit på flere stasjoner i hotellet og i fellesrommene.
 • Opplysningsskilt/plakater er plassert ut flere steder i hotellet.
 • Vi har markert en-meters-«grenser» på gulv der vi tenker det er hensiktsmessig.
 • Vi har plassert alle bord med minst en meters avstand til nabobordet.
 • Alle ansatte har fått god opplæring på regler i forbindelse med smittevern og -fare.
 • Vi har opprettet Vippskonto i tillegg til betalingsterminaler. All betaling skal skje i resepsjonen (evt. i baren), hvor det er god avstand mellom kunde og ansett. Bruk «spritservietter» når du skal taste på betalingsterminalen.
 • Vi har et stort kjøkken med mange arbeidsbenker. Som gjest kan du være trygg på at arbeidet her er organisert slik at ingen behøver å jobbe tett på sin kollega og at alle har fokus på god hygiene (som vanlig).
 • Vi serverer ikke mat fra buffet for å unngå at mange tar på samme bestikk, serveringsfat, mugger osv.
 • Smitteansvarlig: Inger Einvik, daglig leder. Innspill og evt. spørsmål rettes til henne. Tlf: 916 88 633

Vi ber om forståelse for at vi (ansatte) kanskje trenger litt lenger tid på enkelte oppgaver pga. alle nye rutiner omkring vasking og hygiene. Vi vil gjøre så godt vi kan for at du både skal føle deg trygg og få et hyggelig opphold her sammen med oss! Takk for at du vil samarbeide!

Beste hilsen
Grotlifolket v/ Inger Einvik