Vedtekter og reguleringsplan

Og annen informasjon om hyttefeltet

Tomter

Området består av eiendomstomter og festetomter.

Det er lagt vann og avløpsledninger frem til tomtegrense eller tilkoblingspunkt i veiskulder.

Velforening

Hytteeierne er organisert i Grotli Velforening.

Vedtekter for velforeningen (PDF)

Vann/avløp/renovasjon

Tomtene er tilknyttet offentlig vann og avløpsnett fra Skjåk kommune.

Gebyr for 2018

Vann: 2979.-

Kloakk: 5949.-

Renovasjon: 720.-

Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt på fritidsbolig i Skjåk kommune

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser (PDF)