Briksdalen

Er en brearm av Jostedalsbreen, breen ligger på nordsiden av Jostedalsbreen.

Ned til sentrum av Stryn bruker du ca. 45 min med bil. Kjører du videre på Fylkesvei 60 mot Olden og kjører innerst i Oldedalen. Kommer du til Briksdal fjellstove fra der kan du gå de 3 kilometerne det er til brevannet eller du kan bli transportert med en ”Trollbil” på turen til og fra breen.

Foto: Bjarte Haugen

Brikesdalen er poplær om sommeren

Lignende aktiviteter