Jakt

I Skjåk finner du norges tredje største villreinområde

Villrein, hjort, elg og rype.

Villrein jakten starter 20. August i Norges tredje største villreinområde, Reinheimen og Breheimen. Hvert år blir det felt ca 300 av 400 tildelte dyr i Skjåk. Søknadsfristen er 1.april.

Det er også mulighet for rypejakt både med og uten hund. I Skjåk har du mye forskjellig terreng, du kan jakte rype og hare mellom 2000 meterstopper eller i snillere terreng sånn som sør og vest for Grotli. Rypejakta starter 15.september i Skjåk, dagskvoten er lik for innenbygds og utenbygds jegere, og blir bestemt før jakta starter. For å søke på småviltjakt må man søke via Inatur. Søknadsfristen er 1. juni.

I Skjå kan du være så heldig å få se alle fire hjorteviltartene vi har i Norge, på en og samme tur. Derfor er Skjåk perfekt for en storviltjeger. Hjortejakta starter vanligvis fra 10. september til 15. november. Elgjakta fra 25. september til 15. november. Det er delt inn i 8 jaktfelt, elg- og hjortejakta blir vanligvis sett bort på 3-årige kontrakter, med ny periode høsten 2018. Se Skjåk Almenning for mere informasjon.

Fra Grotli og nedover Otta-elva på både sør- og vestsiden kan man drive med harejakt med hund. Alle som deltar i jakt med hund må løse jaktkort. Jakten er i tidsrommet 10. oktober ut februar måned. Kort får du kjøpt hos Inatur.

I Skjåk Almenning er det åpnet et område for jakthundtrening for fuglehunder. Treningsfeltet for fuglehund er avgrenset til nordsiden av RV 15, fra Tora elv i øst til Geirangerkrysset i vest. Treningstider høsten er fra og med 21. august til og med 9. September. I tilegg blir det åpnet for trening i perioden fra og med 10.oktober til og med 20. desember. Og om vintere er treningstidene fra og med 1. januar til og med 31. mars. Et treningskort gjelder for inntil to hunder og treningskort får du kjøpt på Inatur.no.

Foto: Skjåk Almenning

Lignende aktiviteter