Smittevernregler COVID-19

Vi på Grotli har utarbeidet våre retningslinjer med bakgrunn i Bransjeveiledningen (pr 25.03.21) utarbeidet av NHO Reiseliv og lokale regler for Skjåk Kommune med virkning fra 160421. Dette er kommunens regler/anbefalinger:

Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI gjennomfører regjeringen fyrste steg i gjenopningsplanen fra midnatt, natt til fredag 16. april.

Skjåk kommune legg seg på dei nasjonale føringane bortsett frå desse lokale tiltaka som vert vidareført til og med 22. april:

 • 2 meters regel gjeld i heile Skjåk
 • Det er anbefaling om munnbind der du ikkje kan halde 2 meter. Det er framleis anbefaling om munnbind på/i alle butikkar i Skjåk.

Skjåk vel å vidareføre desse tiltak på bakgrunn av det pågåande smitteutbrotet i Nord-Gudbrandsdalen.

Hovedpunkter

Våre retningslinjer tar utgangspunkt i de tre bærende pilarene for smittevern som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har basert sine veiledere på:

 1. God hygiene
 2. Redusert kontakthyppighet mellom personer
 3. Syke personer skal være i isolasjon/karantere
Smittevernregler pr 190421

Vi ber om at alle våre gjester, både besøkende i hotellet og i kafeen, gjør sitt aller beste for å etterleve myndighetenes anbefalinger. Hver enkelt ta hensyn til egen og andres helse. Slik unngår vi at evt. smitte spres og bidrar til at Norge og verden kan nærme seg normale tilstander igjen!

 1. Hold avstand. Er du sammen med familie/folk du bor sammen med, opptrer du som vanlig, men vi ber om at du i størst mulig grad tilstreber minst 2 meter avstand til alle andre (også ansatte).
 2. Ikke ta på møbler, gjenstander og ting som du ikke trenger å ta på.
 3. Vi anbefaler bruk av munnbind i bevegelse mellom hotellrom, deres faste bord i spisesal, kro og andre fellesrom.
 4. Respekter regler om å unngå trengsel ved inngang, resepsjon, buffetbord, toaletter osv. -husk: minimum 2 meter avstand eller munnbind der 2 meter ikke kan overholdes.
 5. Vask hender ofte og grundig. Bruk håndsprit før du går inn i et nytt rom, og når du går ut av rommet.
 6. Begrenset adgang til lekerom for barn - maks 10 barn inne samtidig!
 7. Kjenner du deg syk - reis hjem!
Våre tiltak

Vi har lagt til rette for at det skal bli enklest mulig å følge reglene over ved at:

 • Det står plassert ut håndsprit på flere stasjoner i hotellet og i fellesrommene.
 • Opplysningsskilt/plakater er plassert ut flere steder i hotellet.
 • Bordservering i bar/peisestue
 • Vi har plassert alle bord med minst to meters avstand til nabobordet.
 • Alle ansatte har fått god opplæring på regler i forbindelse med smittevern og -fare. Ansatte vil bruke maske i serveringssituasjoner.
 • All betaling skal skje i resepsjonen (evt. i Kroa), bruk håndsprit før du benytter bankterminal.
 • Vi har et stort kjøkken med mange arbeidsbenker. Som gjest kan du være trygg på at arbeidet her er organisert slik at ingen behøver å jobbe tett på sin kollega og at alle
  har fokus på god hygiene (som vanlig).
 • Vi serverer mat fra buffet , men serverer mye porsjonspakket mat (pålegg f.eks.) Likedan har vi satt fram ekstra serveringsbestikk på buffetbordet, slik at alle kan ta nytt bestikk når dere forsyner dere med mat fra buffeten og legge dette i anvist «brukt» skål etterpå. Mest mulig bør det unngås å benytte felles bestikk. Hansker og antibac vil være lett tilgjengelig.
 • Smitteansvarlig: Inger Einvik, daglig leder. Innspill og evt. spørsmål rettes til henne. Tlf. 916 88 633

Vi vil gjøre så godt vi kan for at du skal føle deg trygg og få et hyggelig opphold her sammen med oss! Takk for at du vil samarbeide

Beste hilsen
Grotlifolket v/ Inger Einvik