Historie

Fra fjellstuemann til hotellvert. Første generasjon av Grotlifolket kom til fjells i 1880 for å bestyre Staten Fjellstue som hadde blitt bygd ti år tidligere i forbindelse med veibyggingen over fjellet fra Skjåk til Stryn og Geiranger.

File1233
Historien

Etter at veiene ble bygd, ble Grotli et kommunikasjons-knutepunkt mellom øst og vest med posthus, telefonsentral, bussbytte og veikryss- og mellom 1903 og 1905 ble hotellet bygget. Tømmeret som ble brukt ble mest trolig fraktet med hest på vinterføre fra Heggeåsaga ca to og en halv mil lenger øst i Billingsdalen. Den eldste, orginale delen av hotellet kan fortsatt oppleves med koselig peisestue, bar og spisesaler.

Andreas og Maria Grotli åpnet Grotli hotell i 1905. Hotellet ble brukt bare i turistsesongen til å begynne med. Når snøen kom på høsten og veien ikke lenger var farbar med hest eller bil , stengte de hotellet og flyttet ned til Fjellstua. I snørike vintrer var vegen ofte ikke åpen før i slutten av juni, dermed kunne en sesong på Grotli Hotell være knappe tre måneder.

Etter at biltrafikken kom i gang over Strynefjellsveien rundt 1910, tok Grotli imot mye trafikk fra store turistskip som kom til Øye og Geirnger, Dette var en helt ny form for turisme i Ottadalen. Frem til nå hadde turistene først og fremst kommet for å gå i fjellet. Cruise turister er ennå viktig for Grotli, men Grotli-folket har ikke bare levd av turisme de seks generasjonene de har bodd på fjellet. Andreas og Marie drev gardsdrift på gammel-Grotli. Sønnen Sevald drev med mink- reveavl og tamreindrift. Allerede i 1964 fikk Grotli sin første snøscooter.

Helårsvegen åpnet ikke offisielt før i 1978. Før den tid måtte de gå på ski to mil ned til Pollfoss for å komme til brøytet vei, Skoleungene bodde hos slektninger i bygda hele vinteren, mens ”sjølvfolket” var igjen på fjellet for å ta seg av dyr og bygninger.

Skjermbilde 2018 06 24 Kl  17 05 31

Maria og Andreas ga over hotellet og fjellstua til sønnen Sevald og kona Berta. Døtrene Liv og Mari, og Mari sin mann Norvald Bergheim, drev deretter Grotli fram til Mari og Norvald sin sønn, Are Bergheim og kona Berit tok over. De er femte generasjon som bor på fjellet året rundt. Nå er det sjette generasjon av Grotli-folket, Stein Are Bergheim, som står klar til å føre tradisjonene på Grotli videre.

File1232

Siden den første hotellbygningen sto ferdig i 1905 har hotellet blitt bygd ut og om flere ganger. I 1934 kom ny spisesal og i 1965-1967 var det på nytt en stor utbygging på Grotli. En ny fløy mot øst kom til og 50 nye rom sto klare. I 1982 ble 19 rom utvidet til familierom. I dag har hotellet 51 rom, med litt over 120 senger.

Maria og Andreas ga over hotellet og fjellstua til sønnen Sevald og kona Berta. Døtrene Liv og Mari, og Mari sin mann Norvald Bergheim, drev deretter Grotli fram til Mari og Norvald sin sønn, Are Bergheim og kona Berit tok over. De er femte generasjon som bor på fjellet året rundt. Nå er det sjette generasjon som står klar til å ta over hotellet, Stein Are. Sjuende generasjon.